Çayla ilgili kanun teklifi TBMM’de

Çay ile ilgili kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.

Çay ile ilgili kanun teklifi AKP tarafından TBMM Başkanlığına sunuldu. Çayda marka eserler oluşturabilmenin yasal tabanının güçlendirilmesi, dünya piyasalarında rekabet edebilecek pozisyona gelebilmesi için çayın kalitesini uygunlaştırıcı önlemlerin alınması, üretici ve tüketici çıkarlarının korunması ve ülke ekonomisindeki yeri ve değerinin hedeflendiği belirtildi.

KURALLAR BELİRLENDİ

Kanun teklifinde çay tarım alanlarının belirlenmesi, ruhsatlandırma üzere süreçlerin nasıl yapılacağına ait kurallar yer alıyor. Ruhsatsız alanlarda yeni çay bahçesi açanlar ile uygun olmayan biçimde çayı işleyen ve pazarlayanlara, belirlenen çay alanları dışında yetkisiz çay alımı ve satımı yapanlara cezai yaptırımlar öngörülüyor.

Lisanslı çay işletmeciliği tanımlanırken, özel bölüm çay işletmecilerinin faaliyetin kapsamına nazaran sınıflandırılmalarına ait kurallar yer alıyor.

Teklifle Ulusal Çay Kurulu, yaş çay yaprağı fiyatının belirlenmesinde etkin ve aktif bir hale getirilerek, böylelikle paylaşımcı bir yaklaşımla üretici ve tüketici birlikte gözetilip yaş çay alım fiyatında istikrarın hedeflendiği kaydedildi. İHA