Karaismailoğlu: Bölgemizi dünyada kelam sahibi pozisyona yükseltmeliyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katıldığı Özbekistan’da düzenlenen “Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan Üçlü Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma Bakanları Toplantısı”nda, ulaştırma altyapısının ekonomik gelişmenin lokomotifi olduğu şuuruyla Türkiye ve bölge için öncelikli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle de ülkelerin iktisadına, kalkınmasına, refahına eşsiz katkılar sunacak Orta Koridor’a büyük değer verdiklerine işaret eden Karaismailoğlu, Türkiye’nin, Orta Koridor’da, Asya ve Avrupa ortasında, güçlü lojistik ve üretim üssüne dönüşerek değerli sorumluluklar üstlendiğini lisana getirdi.

Karaismailoğlu, bölge için kilit ehemmiyetteki gelişmelerin, Orta Koridor güzergahını daha da aktif hale getirerek öteki yolları tercih eden yük akışını burada tutmak için fırsatlar sunduğunu anlattı.

Sorunları tespit etmek ve tahlil üretmek için dost ve kardeş ülkeler olarak iştirakin ve eşgüdümlü çalışmaların daha da verimli kılınması gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, böylelikle Orta Koridor’un daha karlı ve süratli alternatif haline getirilebileceğini, öteki koridorlardaki sıkıntılar son bulduğunda dahi Orta Koridor’un öncelikle tercih edilen alternatife dönüştürülebileceğini söz etti.

“BÖLGEMİZİ DÜNYADA KELAM SAHİBİ POZİSYONA YÜKSELTMEK AMACINDAYIZ”

Karaismailoğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek, “2053 planlamamız çerçevesinde sizlerle de ortak çalışmalar yaparak, her birimizin bu pastadan aldığı hissesi artırmayı, bölgemizi dünyada kelam sahibi pozisyona yükseltmek hedefindeyiz.” diye konuştu.

Türkiye olarak Asya-Avrupa ticaretinden azami faydayı elde etmek için devlet aklıyla, tüm kaynaklarla ve üstün uğraşla çalıştıklarını lisana getiren Karaismailoğlu, Orta Koridor boyunca güzergahın rekabetçiliğini artıracak önlemler almanın hayati değere haiz olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bölge için yeni projelere yatırım yapmanın yanı sıra var olan demir yolu sistemini geliştirmek ve darboğazların ortadan kaldırılması için de çalışıldığını belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye olarak irade göstermeye ve darboğazları tespit ederek güzelleştirmek için çalışmaya her vakit hazır olduğumuzu bilhassa söz ediyoruz. Kara yolları bölümü açısından baktığımızda da çözümlenmesi gereken hususlar mevcut. Geçiş dokümanlarının ve alınan fiyatların, hala nakliyecilerin önüne çekilmiş bir set oluşturduğunu görüyoruz. Ülkeler ortası ticaretin gelişmesi ve ekonomilerimizin büyümesi ismine ikili ve transit nakliyatın özgürleştirilmesi ve geçiş fiyatlarının kaldırılması tarafında adımlar atılmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Ortamızda nakliyeciliği özgürleştirdiğimiz ülkelerle olağanüstü sonuçlar alıyoruz. Tıpkı kolaylık ve randımanı, siz pahalı meslektaşlarımızla da deneyim etmek istiyoruz.”

Karaismailoğlu, yüksek maliyetler ve kısıtlı yük kapasitesi nedeniyle Hazar Denizi üzerinden nakliyecilik yapmanın tercih edilebilirlikten uzak kaldığını söyledi.

Geçen ay Türkiye’nin, Azerbaycan ve Kazakistan olarak bugün burada bulunulan maksatla bir ortaya geldiğinde sorunun tahliline yönelik olarak çalışma kümesi oluşturulduğunu aktaran Karaismailoğlu, bu çalışma kümesinin alacağı önlemlerin Hazar Denizi’ne kıyısı olmayan ülkelerin de yararına sonuçlar doğuracağını lisana getirdi.

“ÖNCELİK VERDİĞİMİZ KONU, İKİLİ VE TRANSİT TAŞIMALARIN SERBESTLEŞTİRİLMESİDİR”

Özbekistan ve Azerbaycan ile Türkiye ortasında ulaştırmanın her alanında yakın iş birliğinin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Kara yolu alanında atılan her adım, bölge ülkeleriyle ticareti artırıcı tesir oluşturuyor. Öncelik verdiğimiz konu, ikili ve transit taşımaların özgürleştirilmesidir. Bu adımın, dostlarımızca benimsenmesi halinde ticaretimiz artacak ve milletimizin eserlere erişimi daha ucuz ve süratli olacak. Kara yolu kesiminde özgürleşme sağlanana kadar Özbekistan ile başlattığımız E-Permit sisteminin uygulanması, yani kara yolu geçiş dokümanlarının elektronik ortamda teati edilerek takibinin ve kullanımının yeniden elektronik olarak gerçekleştirilmesi, ulaştırma dalına kıymetli kolaylıklar sağlayacaktır.”

Karaismailoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde müzakerelerine devam ettikleri Kombine Nakliyecilik Muahedesi’nin imzalanmasına da büyük ehemmiyet atfettiklerini söyleyerek, Hazar Denizi taşımalarının kendilerini kombine nakliyecilik tahlillerini kullanmaya yönelttiğini belirtti.

Anlaşmanın hayata geçmesiyle yalnızca kara yahut demir yolu değil her güzergahta uygun olan taşıma modunun kullanılması imkanının ortaya çıkacağına işaret eden Karaismailoğlu, nakliyecilik alanında optimum tahlilleri uygulamaya müsaade verecek bu adımı, uygun platformlarda destekleyeceklerine inandığını kaydetti.

Karaismailoğlu, ulaştırma bakanlıkları olarak bir sonraki toplantıya kadar kara yolu nakliyatının özgürleştirilmesi, Kombine Nakliyat Mutabakatı müzakerelerinin sonuçlandırılması, sivil havacılık alanında çoklu tayin uygulamasına geçilmesi, Orta Koridor’daki darboğazlara ait yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerindeki iç kıymetlendirme süreçlerini tamamlayarak, bir ortaya gelmenin yararlı olacağını söyledi.