MASAK nedir, ne demek? Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ne iş yapar?

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir.

MASAK’ın başlıca görevleri para aklama suçunu, terörün finansmanı ve kitle imha silahları yayılımının finansmanını önlemek, bunlar hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

MASAK ayrıca kendi görev alanıyla ilgili politika oluşturulmasına katkıda bulunma, strateji geliştirme, kanun ve yönetmelik taslakları hazırlama ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlama faaliyetleri icra etmekle yükümlüdür.

MASAK TARİHÇESİ

MASAK, 19 Kasım 1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş olup, 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

İlerleyen süreçte dünyadaki finansal gelişmelere paralel olarak ihtiyaç duyulan yeni yasal düzenlemeler neticesinde görev ve yetkileri daha sonra 18 Ekim 2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx